Jämställdhet

 Signatur-Ch-Be_yellow.png

"Jämställdhet är ett av våra viktigaste fokusområden. Det handlar främst om att ta jämställdhetsfrågor på allvar och gå från ord till praktisk handling, något jag verkligen upplever att vi gör på MAQS.”

Christina Berggren, partner

Christina Berggren

På MAQS har alla lika stora möjligheter att lyckas

MAQS som arbetsplats ska erbjuda ett utvecklande och stimulerande arbete med förutsebarhet om karriärutveckling och lika förutsättningar för alla våra medarbetare. Anställda på MAQS ska samverka för att skapa en trygg arbetsplats med fokus på mångfald och jämställdhet. Vi tror att utbildning, kunskap och ett tydligt ledarskap är nycklar för att lyckas med detta, och våra chefer utbildas därför särskilt i både mångfald och i att leda medarbetare. Våra karriärprogram MAQS Master och MAQS Coachen är särskilt framtagna för att säkerställa att våra medarbetare får lika stora möjligheter att göra karriär och utvecklas – både som medarbetare och på det personliga planet.