KÄRNAFFÄR

MAQS bedriver sen lång tid tillbaka en framgångsrik affärsjuridisk fullserviceverksamhet baserat på högkvalitativ rådgivning inom traditionella, legala områden. Det är genom vår expertis inom dessa områden som mycket av grunden till den advokatbyrå som vi är idag har lagts. Det är också inom dessa områden som vi nu precis som då fortlöpande skapar värde för våra kunder.