Om

Albin Davidsson Sirestål arbetar huvudsakligen med insolvensrättsliga frågeställningar i samband med konkurs.

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2022-

Eksjö tingsrätt, tingstjänstgöring, 2020-2022

Utbildning

Umeå universitet, fil.kand. i företagsekonomi, 2021

Umeå universitet, juristexamen, 2020

Nanyang Technological University, kurser i juridik, 2019