Om

Amanda arbetar med obeståndsrätt och tvistlösning.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2023-

Alak & Co Juristbyrå, 2022

Utbildning

Lunds universitet, juristexamen, 2023