Om

Amanda Samuelsson har mångårig erfarenhet av att arbeta med integritet- och dataskyddsfrågor samt frågor kopplade till IT/teknik, e-handel och digitala tjänster i stort och över olika branscher. Amanda arbetar också löpande med att bistå kunder med granskning, upprättande och förhandling av kommersiella avtal.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2019-

Göteborgs tingsrätt, tingstjänstgöring, 2017-2018

Wistrand Advokatbyrå, biträdande jurist, 2014-2017

Utbildning

Lunds universitet, juristexamen, 2014