Om

Cecilia Rossing är ansvarig för MAQS specialistområde Hållbarhet och hon arbetar branschöverskridande med regulatorisk efterlevnad, CSR och i konkurrensrättsliga ärenden i samband med olika former av avtal och samarbeten.

Cecilia har även bred erfarenhet av avtal inom förnybar energi och arbetar löpande med granskning, upprättande och förhandling av avtal rörande köp- och leverans, service och underhåll, förvaltning och prissäkring (PPA). Vidare arbetar Cecilia med avtal rörande distribution, försäljning och inköp av produkter och tjänster, tillverknings- och utvecklingssamarbeten inom flera branscher.

Välkommen att besöka MAQS Hållbarhet för att läsa mer.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2011-

Advokatfirman Vinge, Bryssel, trainee, 2011

Vattenfall AB, legal counsel, 2010-2011

Konkurrensverket, summer trainee, 2009

Utbildning

Uppsala universitet, jur. kand., 2010

Universiteit van Tilburg, kurser i juridik, 2009

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2014-

Relaterade nyheter

MAQS legal rådgivare när SCA förvärvar vindkraftsprojekt och ökar självförsörjningsgraden av elektricitet

SCA förvärvar Fasikan Vind AB, ett vindkraftsprojekt placerat på SCAs mark i Bräcke kommun i Jämtlands län....
23.10.24 Läs mer

MAQS biträdde Liquid Wind vid avyttring av FlagshipONE och i kapitalanskaffning om 15,2 miljoner euro

MAQS har företrätt Liquid Wind i försäljning av vad som kan bli Europas första storskaliga anläggning för...
22.12.20 Läs mer