Om

Danijel Randau har mångårig erfarenhet av att lämna rådgivning i frågor kopplade till entreprenad-, miljö- och fastighetsrättsliga frågeställningar. Danijel har särskilt fokus mot plan- och byggfrågor och miljö- och fastighetsrättsliga prövningar i domstol.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2018-

Växjö kommun, kommunjurist, 2018

Mark- och miljödomstolen i Växjö, samordnande beredningsjurist, 2016-2018

Öresund Advokat, biträdande jurist, 2014-2016

Mark- och miljödomstolen i Växjö, beredningsjurist, 2012-2014

Förvaltningsrätten i Jönköping, tingstjänstgöring, 2010-2012

Awapatent A/S i Köpenhamn, biträdande jurist, 2007-2009

Utbildning

Lunds universitet, jur. kand., 2006