Om

Elin Etéus har mångårig erfarenhet av att lämna rådgivning med alla former av skyddande, kommersialisering och försvar av immateriella rättigheter. Elin projektleder även kontinuerligt i frågor kopplat till dataskydd och integritetsfrågor och har hållit många utbildningar och seminarier i ämnet.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2017-

Göteborgs tingsrätt, tingstjänstgöring, 2016-2017

MAQS Advokatbyrå, biträdande jurist, 2014-2016

Utbildning

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, juristexamen, 2014

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2020-

Relaterade nyheter

EU-dom - Upphovsrättsligt skyddade verk som bevismedel i domstol är inte ett upphovsrättsintrång

EU-domstolen har genom sin dom fastslagit att ett elektroniskt ingivande till domstol av ett upphovsrättsligt...
20.11.13 Läs mer

Kan man åberopa upphovsrättsligt skyddade verk som bevisning i domstol eller utgör det upphovsrättsintrång?

Åtgärden att ge in ett upphovsrättsligt skyddat verk som bevisning till domstol via e-post utgör vare sig...
20.10.06 Läs mer