Om

Elin Etéus är specialiserad inom dataskydd och har mångårig erfarenhet av att såväl lämna strategisk rådgivning som att projektleda punktinsatser, och har hållit många utbildningar och seminarier på området. Hon har särskild erfarenhet av marknadsföringsfrågor och spårning online, samt av mediebranschens särskilda utmaningar på dataskyddsområdet.

Elin lämnar även löpande rådgivning kring alla former av skyddande, kommersialisering och försvar av immateriella rättigheter.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2017-

Göteborgs tingsrätt, tingstjänstgöring, 2016-2017

MAQS Advokatbyrå, biträdande jurist, 2014-2016

Utbildning

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, juristexamen, 2014

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2020-

Relaterade nyheter

EU-dom - Upphovsrättsligt skyddade verk som bevismedel i domstol är inte ett upphovsrättsintrång

EU-domstolen har genom sin dom fastslagit att ett elektroniskt ingivande till domstol av ett upphovsrättsligt...
20.11.13 Läs mer

Kan man åberopa upphovsrättsligt skyddade verk som bevisning i domstol eller utgör det upphovsrättsintrång?

Åtgärden att ge in ett upphovsrättsligt skyddat verk som bevisning till domstol via e-post utgör vare sig...
20.10.06 Läs mer