Om

Elisabeth är specialiserad inom offentlig upphandling och biträder upphandlande myndigheter och leverantörer i upphandlingsrelaterade frågor. Rådgivningen avser exempelvis upprättande av anbudshandlingar, granskning av upphandlingsdokument och anbud, sekretessfrågor samt överprövningar och avtalsfrågor.

Elisabeth arbetar även med plan- och byggfrågor samt miljörelaterade frågor och rådgivningen i dessa frågor avser bland annat bygglovsärenden, överklagande av förelägganden m.m.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2016-

Malmö tingsrätt, tingstjänstgöring, 2014-2016

Utbildning

Lunds universitet, juristexamen, 2013

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2018-

Relaterade nyheter

Tips till dig som anbudsgivare i offentlig upphandling

MAQS experter inom offentlig upphandling har samlat 15 tips i en kort film till dig som lämnar anbud. Vi...
23.03.20 Läs mer