Om

Eric Ehrencrona är ansvarig för MAQS specialistområde Capital Markets och biträder dagligen publika bolag inom compliancefrågor kopplade till bl.a. informationsgivning, marknadsmissbruk och hållbarhet. Eric har även omfattande erfarenhet av att projektleda listningsprocesser, publika kapitalanskaffningar med tillhörande upprättande av prospekt samt listbyten.

Eric anlitas ett flertal gånger per år som ordförande vid bolagsstämmor i både publika och privata aktiebolag.

Välkommen att besöka MAQS Capital Markets för att läsa mer.

Eric bistår även löpande kunder med företagsöverlåtelser samt i bolagsrättsliga frågor så som omstruktureringar, incitamentsprogram och aktieägaravtal.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2007-

Förvaltningsrätten i Göteborg, sommarnotarie, 2007

Utbildning

Göteborgs universitet, jur. kand., 2007

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, kurser i företagsekonomi, 2007

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2012-

Relaterade nyheter

MAQS biträdde Fluicell vid företrädesemission

Fluicell AB (publ) har genomfört en företrädesemission av units. Emissionen blev fulltecknad och bolaget...
24.02.14 Läs mer

MAQS biträdde PowerCell i samband med listbyte till Nasdaq Stockholm

PowerCell har genomfört ett listbyte från Nasdaq First North Growth Market till Nasdaq Stockholms huvudlista....
23.12.18 Läs mer

MAQS legal rådgivare vid Energy Saves notering på Nasdaq First North

ES Energy Save Holding AB (Energy Save) har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market. Första...
23.10.09 Läs mer

MAQS biträdde Cereno Scientific i samband med emission och listbyte till Nasdaq First North

Nasdaq Stockholm har godkänt Cereno Scientific AB för listning på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq...
23.06.13 Läs mer