Om

Eric Ehrencrona är ansvarig för MAQS specialistområde Capital Markets och biträder dagligen publika bolag inom compliancefrågor kopplade till bl.a. informationsgivning, marknadsmissbruk och hållbarhet. Eric har även omfattande erfarenhet av att projektleda listningsprocesser, publika kapitalanskaffningar med tillhörande upprättande av prospekt samt listbyten.

Eric anlitas ett flertal gånger per år som ordförande vid bolagsstämmor i både publika och privata aktiebolag.

Välkommen att besöka MAQS Capital Markets för att läsa mer.

Eric bistår även löpande kunder med företagsöverlåtelser samt i bolagsrättsliga frågor så som omstruktureringar, incitamentsprogram och aktieägaravtal.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2007-

Förvaltningsrätten i Göteborg, sommarnotarie, 2007

Utbildning

Göteborgs universitet, jur. kand., 2007

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, kurser i företagsekonomi, 2007

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2012-

Relaterade nyheter

MAQS biträdde Cereno Scientific i samband med emission och listbyte till Nasdaq First North

Nasdaq Stockholm har godkänt Cereno Scientific AB för listning på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq...
23.06.13 Läs mer

MAQS biträdde Luxbright vid företrädesemission

Luxbright AB (publ) har genomfört en företrädesemission av aktier motsvarande cirka 35,4 MSEK före avdrag för...
23.05.02 Läs mer

MAQS legal rådgivare när Gapwaves investerar i Sensrad

Gapwaves har ingått avtal om förvärv av 30 procent i radarsensorbolaget Sensrad. Genom investeringen befäster...
23.04.27 Läs mer

MAQS legal rådgivare i samband med Energy Saves riktade nyemission om 151,2 MSEK

ES Energy Save Holding AB (publ) (”Energy Save”) har genomfört en riktad nyemission som tillför bolaget cirka...
23.02.16 Läs mer