Om

Erik Strand arbetar huvudsakligen med frågor rörande bygg- och anläggningsentreprenader samt alla typer av kommersiella tvister, såväl nationella som internationella. Erik biträder även i ärenden kopplat till fastighetsbildning, nyttjanderätter och plan- och byggfrågor.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2020-

Måres Advokatbyrå, biträdande jurist, 2019-2020

Jönköpings tingsrätt, tingsnotarie, 2018-2019

Lantmäteriet, beslutande förrättningslantmätare, 2017-2018

Utbildning

Umeå universitet, juristexamen, 2017

Wright State University, kurser i ekonomi, 2016