Om

Fredrik Brusberg arbetar huvudsakligen med kapitalmarknadsfrågor såsom noteringsprocesser, listbyten, publika kapitalanskaffningar med tillhörande upprättande av prospekt, incitamentsprogram samt regelefterlevnad för publika bolag.

Fredrik arbetar även löpande med bolagsstyrning, bolagsstämmor, företagsetableringar och andra allmänna bolagsrättsliga frågor för såväl privata som publika bolag.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2021-

Fastighetsjuristerna Göteborg, sommarnotarie, 2020

Advokatfirman Cederquist, sommarnotarie, 2019

Utbildning

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, juristexamen, 2021

Universität Mannheim, kurser i juridik, 2019

Relaterade nyheter

MAQS biträdde Fluicell vid företrädesemission

Fluicell AB (publ) har genomfört en företrädesemission av units. Emissionen blev fulltecknad och bolaget...
24.02.14 Läs mer

MAQS biträdde PowerCell i samband med listbyte till Nasdaq Stockholm

PowerCell har genomfört ett listbyte från Nasdaq First North Growth Market till Nasdaq Stockholms huvudlista....
23.12.18 Läs mer

MAQS legal rådgivare vid Energy Saves notering på Nasdaq First North

ES Energy Save Holding AB (Energy Save) har godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market. Första...
23.10.09 Läs mer

MAQS biträdde Cereno Scientific i samband med emission och listbyte till Nasdaq First North

Nasdaq Stockholm har godkänt Cereno Scientific AB för listning på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq...
23.06.13 Läs mer