Om

Fredrik Iverström är specialiserad inom tvistlösning och konflikthantering och har mångårig erfarenhet som ombud i kommersiella tvister av varierande slag, såväl i domstol som i svenska och internationella skiljeförfaranden. Fredrik företräder huvudsakligen större svenska och internationella företag men även mindre och medelstora bolag.

Fredrik är verksam som skiljeman i skiljeförfaranden inför Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut och Västsvenska Handelskammarens Skiljedomsinstitut. Fredrik är dessutom utsedd som särskild medlare och anlitas ofta i affärstvister där parterna har som gemensam målsättning att avsluta inledd process genom en uppgörelse i godo.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2003-

KPMG Legal, senior manager, 2000-2003

Hemberg Advokatbyrå, biträdande jurist, 1998-2000

Hovrätten för Västra Sverige, hovrättsfiskal, 1997-1998

Simrishamns tingsrätt, tingstjänstgöring, 1995-1997

Utbildning

Särskild skiljemannautbildning, The Swedish Arbitration Association/Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, 2011

Exklusiv Medlingsutbildning, Stockholms Handelskammares Medlingsinstitut, 2009

Lunds universitet, jur. kand., 1995

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2003-

Swedish Arbitration Association

Övrig information

Certifierad medlare, Stockholms Handelskammare

Diploma in International Commercial Arbitration

Föredragshållare i konflikthantering och medling