Om

Jennifer Bake har mångårig erfarenhet av att lämna rådgivning inom kommersiella nyttjanderätter, med fokus på lokalhyra och har hållit många utbildningar och seminarier i ämnet. Härutöver har Jennifer särskild kompetens att granska och upprätta markavtal i samband med etablering av vindkraftverk.

Jennifer har även erfarenhet kring frågor kopplade till servitut, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2017-

Front Advokater, biträdande jurist, 2017

MAQS Advokatbyrå, biträdande jurist, 2012-2016

Jönköpings tingsrätt, tingstjänstgöring, 2010-2012

Utbildning

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, jur. kand., 2010

University of Queensland, Brisbane, kurser i Internationell handelsrätt, 2009

Cambridge University, kurser i juridik, 2007

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2015-

Relaterade nyheter

Hur påverkas ditt företag av en vikande konjunktur?

NYHETSBREV, OKTOBER 2022 Ökad inflation, höjda räntor och en turbulent omvärld gör att många företag...
22.10.26 Läs mer