Om

Jennifer Bake har mångårig erfarenhet av att lämna rådgivning inom kommersiella nyttjanderätter, med fokus på lokalhyra och har hållit många utbildningar och seminarier i ämnet. Härutöver har Jennifer särskild kompetens att granska och upprätta markavtal i samband med etablering av vindkraftverk.

Jennifer har även erfarenhet kring frågor kopplade till servitut, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2017-

Front Advokater, biträdande jurist, 2017

MAQS Advokatbyrå, biträdande jurist, 2012-2016

Jönköpings tingsrätt, tingstjänstgöring, 2010-2012

Utbildning

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, jur. kand., 2010

University of Queensland, Brisbane, kurser i Internationell handelsrätt, 2009

Cambridge University, kurser i juridik, 2007

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2015-

Relaterade nyheter

MAQS legal rådgivare när SCA förvärvar vindkraftsprojekt och ökar självförsörjningsgraden av elektricitet

SCA förvärvar Fasikan Vind AB, ett vindkraftsprojekt placerat på SCAs mark i Bräcke kommun i Jämtlands län....
23.10.24 Läs mer

Hur påverkas ditt företag av en vikande konjunktur?

NYHETSBREV, OKTOBER 2022 Ökad inflation, höjda räntor och en turbulent omvärld gör att många företag...
22.10.26 Läs mer