Om

Johan Kristoffersson arbetar huvudsakligen med företagsöverlåtelser samt investeringar, kapitalanskaffningar, omstruktureringar, incitamentsprogram, aktieägaravtal och andra bolagsrättsliga frågor. Johan har tidigare erfarenhet av komplexa företagsöverlåtelser med såväl svensk som internationell anknytning, samt av arbetsrättsliga aspekter av transaktioner.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2022-

Serendipity, Senior Legal Counsel, 2021-2022

Roschier Advokatbyrå, Associate, 2018-2021

Utbildning

Lunds universitet, jur. kand., 2018

Bucerius Law School, kurser i juridik, 2016