Om

Johan Wiinberg har mångårig erfarenhet av företagsöverlåtelser och projektleder löpande i såväl nationella som internationella företagsöverlåtelser. Johan arbetar med kommersiella avtal kopplat till bland annat handel och distribution, samarbeten samt inköp och försäljning.

Johan arbetar även med bolagsrättsliga frågor och är regelbundet rådgivare vid kapitalanskaffningar, omstruktureringar, incitamentsprogram och aktieägaravtal.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2017

Alingsås tingsrätt, tingstjänstgöring, 2015-2017

Institutet för innovation och samhällsförändring vid Göteborgs universitet, affärsjuridisk rådgivare, 2014

Utbildning

Göteborgs universitet, juristexamen, 2014

Chinese University of Hong Kong, 2012

Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, 2007-2008

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2021-

Relaterade nyheter

MAQS har biträtt vid försäljningen av majoriteten av aktierna i BESAB-koncernen

BESAB är ett av Sveriges ledande bolag inom berg-, betong- och grundarbeten. MAQS har biträtt säljarna i...
21.04.13 Läs mer

MAQS har biträtt Strawbees i samband med en kapitalanskaffning

Kapitalanskaffningen har skett genom riktad emission av aktier till bland annat det svenska riskkapitalbolaget...
21.03.05 Läs mer

MAQS rådgivare vid försäljningen av Easit AB

MAQS Advokatbyrå har biträtt säljarna vid försäljningen av samtliga aktier i it-bolaget Easit AB till Jonas...
21.03.02 Läs mer

MAQS har biträtt Winningtemp i samband med en kapitalanskaffning från bl.a. Frog Capital och Bonnier Ventures

MAQS biträder Winningtemp i samband med att bolaget tar in 157 miljoner kronor i riskkapital från bl.a. det...
20.10.09 Läs mer