Om

Jonas Sporrstedt Lätt arbetar huvudsakligen med frågor kring dataskydd och integritet. Jonas bistår löpande med rådgivning i frågor kring informationstexter och policies, bolagsstyrning av dataskydd, tredjelandsöverföringar, konsekvensbedömningar, hantering av personuppgiftsincidenter samt tar uppdrag som externt dataskyddsombud. Jonas arbetar även med att förhandla, upprätta och granska kommersiella avtal.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2022-

HWF Advokater, 2019-2022

Freja Partner, 2019

Utbildning

Lunds universitet, juristexamen, 2019