Om

Jonas Svahn har mångårig erfarenhet av företagsöverlåtelser och projektleder löpande såväl svenska som internationella företagsöverlåtelser. Jonas företräder såväl säljare till ägarledda bolag vid överlåtelser till investmentbolag/private equity eller industriella köpare, som svenska och internationella private equity-bolag och investmentbolag vid förvärv av svenska bolag. Jonas arbetar även med bolagsrättsliga frågor och är regelbundet rådgivare vid frågor kopplade till kapitalanskaffningar, incitamentsprogram och aktieägaravtal.

Jonas arbetar även med fastighetsöverlåtelser och kommersiella hyresrättsliga frågor.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2020-

Front Advokater, biträdande jurist, 2014-2020

Utbildning

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, juristexamen, 2014

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2017-

 

Relaterade nyheter

MAQS biträder vid försäljning av Björholmens Marina

MAQS har företrätt ägaren till Björholmens Marina vid försäljning av fyra fastigheter samt tillhörande marina...
23.02.09 Läs mer

MAQS biträder vid försäljning av Molin Bil

MAQS företräder ägaren av den Sundsvallsbaserade bilanläggningen Molin Bil AB när företagets säljs till Hedin...
22.12.19 Läs mer

MAQS biträdde Selvaggio AB i fastighetstransaktion

MAQS har bistått Selvaggio AB vid avyttring av en strategiskt belägen fastighet i Mullsjö utanför Jönköping,...
22.03.21 Läs mer

MAQS biträdde Tången Industrikapital vid förvärv av Malux

Investmentbolaget Tången Industrikapital har förvärvat Malux AB, ett företag som arbetar med att skapa säkra...
22.02.25 Läs mer