Om

Katrin Troedsson är vd för MAQS Advokatbyrå. Hon är specialiserad inom fastigheter och har omfattande erfarenhet av att ge rådgivning vid fastighetsfrågor, från markförvärv och exploatering till uthyrning och löpande fastighetsförvaltning och transaktioner. Katrin bistår regelbundet större fastighetsbolag och har utöver sin juridiska kompetens, stor insikt i de kommersiella förutsättningar som råder i branschen.

Katrin arbetar även regelbundet i  hyres- och andra nyttjanderättsärenden samt i närliggande frågor som servitut, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, CEO, 2018-

MAQS Advokatbyrå, Managing Partner, 2014-2017

MAQS Advokatbyrå, partner, 2009-2013

MAQS Advokatbyrå, biträdande jurist, 2000-2008

Hovrätten för Västra Sverige, hovrättsfiskal, 1999-2000

Göteborgs tingsrätt (inkl Fastighetsdomstolen), tingstjänstgöring, 1997-1999

Utbildning

Göteborgs universitet, jur. kand., 1997

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2004-

Relaterade nyheter

MAQS växer och flyttar till Masthuggskajen

MAQS Advokatbyrå planerar att flytta sitt kontor i Göteborg till nya moderna lokaler vid Masthuggskajen där...
22.08.31 Läs mer

MAQS växer och flyttar Stockholmskontoret till Stureplan

MAQS flyttar till nya moderna lokaler på Stureplan 19 i centrala Stockholm. Flytten är ett led i byråns...
21.11.15 Läs mer

Ny delägare till MAQS

Vi välkomnar Mikael Satama Granberg som ny delägare vid MAQS Advokatbyrå - Vår strategiska satsning inom...
21.09.17 Läs mer

Nya delägare till MAQS

Sara Malmström och Karin Schurmann ansluter som nya delägare vid MAQS Advokatbyrå efter sommaren. – Vi...
21.06.23 Läs mer