Om

Krister Hjelmstedt är särskilt inriktad mot företagsöverlåtelser, skatterätt och fastighetsrätt och arbetar huvudsakligen med specialområden som beskattning av fåmansföretag, företags- och fastighetsförvärv, omstruktureringar, utlandsetableringar och fastighetsbeskattning.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2006-

Lindebergs Grant Thornton, 2001-2006

KPMG, 2000-2001

Krister Hjelmstedt AB, 1994-2000

Trygg Hansa Skatte & Ekonomikonsult AB, 1989-1993

Provisor AB, 1986-1989

Skattemyndigheten i Malmö, 1985-1986

Utbildning

Lunds universitet, jur. kand., 1984

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2007-

International Fiscal Association

Relaterade nyheter

MAQS har biträtt Karyd Fastigheter vid försäljning av bostadsportfölj till Granit Bostad

Karyd Fastigheter säljer två större hyresfastigheter med hög standard i centrala Malmö. Den totala...
21.12.01 Läs mer

MAQS Advokatbyrå har biträtt Pila Pharma AB i samband med noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.

I samband med noteringen gjordes en nyemission av aktier som tillförde bolaget 35 Mkr före emissionskostnader....
21.07.16 Läs mer

MAQS har biträtt Trianon vid försäljning av 50 procent av Rosengård Centrum

Trianon säljer 50 procent av Rosengård Centrum till Fastighets AB Hemmaplan, ett bolag gemensamt ägt av...
21.07.05 Läs mer

MAQS rådgivare vid försäljning av fastighetsportfölj

MAQS Advokatbyrå har biträtt säljaren Celon Förvaltning AB i samband med försäljningen av åtta fastigheter...
21.01.22 Läs mer