Om

Lars Lövgren har omfattande erfarenhet av att bistå såväl svenska- som internationella branschöverskridande storföretag på området. Lars arbetar med särskilt fokus på företagsetableringar och rekryteringsfrågor, arbetsrättslig rådgivning vid företagsöverlåtelser, omstruktureringar, tvister, kollektivavtalsfrågor inklusive fackliga förhandlingar samt internationell arbetsrätt.

Lars håller regelbundet föreläsningar om olika arbetsrättsliga frågor.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2005-

Ramberg Advokater, partner, 2004-2005

Archibald Advokatbyrå, partner, 2003-2004

Archibald Advokatbyrå, biträdande jurist, 1997-2003

Dundas & Wilson CS, Edinburgh, Scotland, associate, 1999

Danowsky & Partners Advokatbyrå, jurist, 1996-1997

Advokatfirman Carler, jurist, 1996

Mölndals tingsrätt, tingstjänstgöring, 1993-1995

Utbildning

Lunds universitet, jur. kand., 1992

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 1999-

European Employment Lawyers Association

Relaterade nyheter

Nyheter inom arbetsrätt

NYHETSBREV MARS 2023 Viktigt att tänka på vid omorganisation Många företag påverkas och står inför...
23.03.15 Läs mer

Ett (litet) steg närmare en reformerad arbetsrätt

Den 7 juni släppte regeringen genom Arbetsmarknadsdepartementet ett pressmeddelande om att nästa steg mot...
21.06.08 Läs mer

MAQS företräder ägarna vid försäljning av Greenbyte AB till Power Factors, LLC

Power Factors, LLC, ledande på den nordamerikanska marknaden inom mjukvara för bl.a. prestandamätning av...
21.04.19 Läs mer

Förlängning av stöd för korttidsarbete

Möjligheten till stöd för korttidsarbete ska förlängas i enlighet med det lagförslag som regeringen lade fram...
20.12.08 Läs mer