Om

Lilas Berengian arbetar huvudsakligen med ärenden kopplade till arbetsrätt samt integritets- och dataskyddsfrågor.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2021-

Göteborgs tingsrätt, tingstjänstgöring, 2020-2021

Setterwalls Advokatbyrå, biträdande jurist, 2019-2020

Utbildning

Göteborgs universitet, juristexamen, 2019