Om

Lina Johnsson arbetar huvudsakligen i alla typer av kommersiella tvister, såväl nationella som internationella samt i frågor kopplat till bygg- och infrastruktur.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2019-

Advokatfirman Vinge KB, biträdande jurist, 2018-2019

Göteborgs tingsrätt, tingstjänstgöring, 2016-2017

Advokatfirman Morris, biträdande jurist, 2015-2016

Utbildning

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, juristexamen, 2015

University of Abertay Dundee, kurser i juridik, 2013