Om

Love Fält har en mångårig erfarenhet av rådgivning inom immaterialrätt och marknadsrätt med särskilt fokus på varumärken. Love ger löpande rådgivning rörande strategier för att skapa, nyttja, skydda och förvalta immateriella tillgångar samt försvar av rättigheter i samband med kommersiella avtal, tvister, invändningar och hävningar.

Love har även erfarenhet av marknadsrättsliga mål och patenträttsliga intrångs- och ogiltighetsmål i domstol. Han har även lämnat strategisk rådgivning kring företags hantering av företagshemligheter.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2023-

Rouse, senior affärsjurist, 2017-2023

Förvaltningsrätten i Stockholm och Migrationsverket, notarie, 2015-2017

Ports Group, affärsjurist, 2013-2015

JP Infonet Förlag, affärsutvecklare, 2011-2013

Utbildning

Stockholms universitet, master i internationell kommersiell skiljemannarätt, 2013

Stockholms universitet, jur. kand., 2011

Ghent universitet, kurser i europeisk kommersiell juridik, 2011

Relaterade nyheter

Retail News

NYHETSBREV JUNI 2023 Utmanande tider i retailbranschen Ekonomisk nedgång, ökat skydd för konsumenter...
23.06.01 Läs mer