Om

Malin Ekström arbetar huvudsakligen med olika typer av fastighetsrättsliga frågor däribland fastighetstransaktioner, arrenden hyra och andra nyttjanderätter. Malin arbetar även löpande med företagsöverlåtelser. Malin har vidare erfarenhet av arbete med tillstånd för miljöfarlig verksamhet och förorenade områden.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2020-

Front Advokater, biträdande jurist, 2016-2020

Utbildning

Göteborgs universitet, juristexamen, 2016

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2019-

Relaterade nyheter

MAQS var säljarnas ombud i samband med försäljningen av aktierna i Pexymek AB till Seafire AB (publ)

Under 2020 uppgick Pexymek AB:s nettoomsättning till 43,8 MSEK med en EBITDA på 10,4 MSEK. Pexymek AB har...
21.10.04 Läs mer

MAQS har biträtt Semcon vid förvärvet av Squeed AB

MAQS Advokatbyrå var köparens ombud i samband med Semcon Sweden AB:s förvärv av 100 % av aktierna i det...
21.05.18 Läs mer