Om

Malin Stenberg är specialiserad inom tvistlösning och har mångårig erfarenhet som ombud för stora och medelstora företag, såväl i domstol som i skiljeförfaranden.

Malin har särskilt fokus mot sport- och eventbranschen och biträder regelbundet bolag, förbund, ideella föreningar, enskilda idrottsmän och agenter, huvudsakligen i tvister kopplade till avtalsrätt, föreningsrätt och idrottens särskilda regelverk.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2018-

Rosengrens Advokatbyrå, biträdande jurist, 2018

Göteborgs tingsrätt, tingstjänstgöring, 2016-2017

Rosengrens Advokatbyrå, biträdande jurist, 2015-2016

Utbildning

Göteborgs universitet, juristexamen, 2015

Singapore Management University, kurser ekonomi och juridik, 2013

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2020-