Om

Marie Marklund är ansvarig för MAQS specialistområde Arbetsrätt och lämnar löpande rådgivning till företag i arbetsrättsliga frågor såsom omstruktureringar, driftsinskränkningar, kollektivavtal, semesterrättigheter samt med att upprätta, granska och förhandla olika typer av arbetsrättsliga avtal. Marie har även omfattande erfarenhet av att bistå vid arbetsrättsliga tvister i de allmänna domstolarna och vid fackliga förhandlingar.

Marie arbetar även regelbundet med företagshemligheter och ger löpande rådgivning både i förebyggande syfte samt då intrång har skett.

Välkommen att besöka MAQS Arbetsrätt för att läsa mer.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2010-

Hamilton Advokatbyrå, biträdande jurist, 2008-2010

Wirgin Advokatbyrå, biträdande jurist, 1998-2008

Lunds tingsrätt, tingstjänstgöring, 1997-1998

Utbildning

Lunds universitet, jur. kand., 1997

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2002-

Arbetsrättsliga föreningen i Södra Sverige

Börsdamerna

Övrigt

StyrelseAkademien, Certifierad styrelseutbildning, Rätt fokus i styrelsearbetet, 2017

Relaterade nyheter

Nyheter inom arbetsrätt

NYHETSBREV MARS 2023 Viktigt att tänka på vid omorganisation Många företag påverkas och står inför...
23.03.15 Läs mer