Om

Mikael Åström är specialiserad inom EU & konkurrensfrågor och är en av Sveriges ledande specialister rörande bland annat förvärvskontroll, regulatorisk compliance och kontraktsförhållande. Mikael hjälper även regelbundet företag vid gryningsräder, implementering av complianceprogram samt eftergiftsansökningar, exempelvis i samband med karteller eller vertikal prisstyrning.

Mikael anlitas regelbundet som föreläsare i konkurrensrättsliga sammanhang och har varit utsedd till oberoende rådgivare till svenska Konkurrensverket. Därtill anlitas Mikael även regelbundet som observatör vid möten mellan konkurrenter eller inom ramen för branschorganisationer.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2014-

Non-Governmental Advisor (Konkurrensverket), 2015-2016

Setterwalls Advokatbyrå, biträdande jurist, 2005-2014

Shearman & Sterling LLP (London), Associate, 2001-2005

Utbildning

King’s College London, Master of Laws, LL.M., International Business Law, 2001

Middlesex Business University, Company Law & Law of Tort, 2000

University of Augsburg, Law of the European Union, 1999

Lunds universitet, jur. kand., 1999

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2009-

Övrig information

Chambers & Partners, Endorsed specialist, Competition/European Law

Relaterade nyheter

Sanktioner och affärer - hur kan verksamheter agera i en osäker tid?

Kriget i Ukraina och världens kraftfulla respons med sanktioner och andra åtgärder har stor påverkan på flera...
22.03.09 Läs mer

Nya krav på visselblåsarsystem

En ny tvingande lag om visselblåsning träder i kraft den 17 december 2021. Lagen innebär bland annat att...
21.06.22 Läs mer