Om

Mikael Åström är sedan många år specialiserad inom Compliance såsom EU & konkurrensrätt, antikorruption, handelssanktioner och visselblåsning. Mikael är en av Sveriges ledande specialister inom EU & Konkurrensrätt och hjälper regelbundet företag med förvärvskontroll, regelefterlevnad, kontraktssituationer, gryningsräder, implementering av complianceprogram samt att koordinera eftergiftsansökningar i samband med karteller, vertikal prisstyrning eller annan otillbörlig marknadspåverkan. Mikael har varit rådgivare till svenska Konkurrensverket och anlitas löpande som observatör vid möten mellan konkurrenter och inom ramen för branschorganisationer.

Mikael har även mångårig erfarenhet inom globala handelssanktioner och hjälper regelbundet företag med riskbedömningar, analyser av handelsflöden, utredning av produkter och tjänster och förflyttning av kapital. Han har även företrätt kunder inför Kommerskollegium och ISP. Som en integrerad del av MAQS compliancearbete leder Mikael byråns arbete med klienters implementering av visselblåsningssystem samt övrig regelefterlevnad på området. MAQS erbjuder bl.a. en komplett nyckelfärdig IT lösning som hanterar såväl de tekniska som juridiska krav som lagstiftaren ställer på visselblåsningssystem.

Mikael anlitas regelbundet som föreläsare inom sina respektive specialistområden.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2014-

Non-Governmental Advisor (Konkurrensverket), 2015-2016

Setterwalls Advokatbyrå, biträdande jurist, 2005-2014

Shearman & Sterling LLP (London), Associate, 2001-2005

Utbildning

King’s College London, Master of Laws, LL.M., International Business Law, 2001

Middlesex Business University, Company Law & Law of Tort, 2000

University of Augsburg, Law of the European Union, 1999

Lunds universitet, jur. kand., 1999

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2009-

Övrig information

Rankad Endorsed specialist, Competition/European Law, Chambers & Partners

Relaterade nyheter

Retail News

NYHETSBREV JUNI 2023 Utmanande tider i retailbranschen Ekonomisk nedgång, ökat skydd för konsumenter...
23.06.01 Läs mer

New Swedish legislation is proposed regarding certain foreign direct investments

The Swedish government has proposed new legislation regarding foreign direct investments in Swedish entities...
23.03.17 Läs mer

Sanktioner och affärer - hur kan verksamheter agera i en osäker tid?

Kriget i Ukraina och världens kraftfulla respons med sanktioner och andra åtgärder har stor påverkan på flera...
22.03.09 Läs mer

Nya krav på visselblåsarsystem

En ny tvingande lag om visselblåsning träder i kraft den 17 december 2021. Lagen innebär bland annat att...
21.06.22 Läs mer