Om

Mikael Kowal är ansvarig för MAQS branschområde Renewables och har arbetat med företag verksamma inom förnybar energi sedan 2007. Mikael har omfattande erfarenhet av att arbeta inom vindkraftsektorn och har deltagit i några av de största och mest komplexa affärerna i Sverige, som lett till att hundratals vindkraftverk har driftsatts.

Välkommen att besöka MAQS Renewables för att läsa mer.

Mikael biträder även löpande företag med företagsöverlåtelser, kapitalanskaffningar, styrelse- och ägarrelaterade frågor, bolagsstyrning och incitamentsprogram. Mikael anlitas även frekvent som ordförande på bolagsstämmor.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2005-

Utbildning

Göteborgs universitet, jur. kand., 2005

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2010-

Svensk Vindkraftförening

Övrigt

Föreläsare på Västsvenska Handelskammarens styrelseutbildning mellan 2017-2020

Relaterade nyheter

MAQS biträdde Liquid Wind när Ørsted och Liquid Wind inleder samarbete inom grönt elktrobränsle i storskaligt e-metanolprojekt i Sverige

Ørsted har ingått ett avtal med Liquid Wind AB om att förvärva en 45-procentig ägarandel i Liquid Wind AB:s e...
22.01.12 Läs mer

MAQS har biträtt Semcon vid förvärvet av Tedsys

Semcon är ett internationellt teknikföretag som genom att förena fysiska och digitala världar skapar...
21.10.26 Läs mer

MAQS var säljarnas ombud i samband med försäljningen av aktierna i Pexymek AB till Seafire AB (publ)

Under 2020 uppgick Pexymek AB:s nettoomsättning till 43,8 MSEK med en EBITDA på 10,4 MSEK. Pexymek AB har...
21.10.04 Läs mer

MAQS biträdde Agrivind i försäljningen av Kattegatt Offshore

Macquaries Green Investment Group (GIG) har förvärvat rättigheterna till den havsbaserade vindkraftsparken...
21.10.01 Läs mer