Om

Nicole Sygut arbetar huvudsakligen med företagsöverlåtelser samt bolagsrättsliga frågor som kapitalanskaffningar, omstruktureringar, incitamentsprogram och aktieägaravtal.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2022-

EY Law, affärsjurist, 2019-2022

Advokatfirman Fylgia, biträdande jurist, 2018-2019

TMF Sweden, bolagsjurist, 2017-2018

Utbildning

Stockholms universitet, juristexamen, 2017

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, (2018-2019)