Om

Patrik Gustafsson Sonne har omfattande erfarenhet av att arbeta i frågor rörande bolags- och avtalsrätt i samband med omstruktureringar, förvärv, överlåtelser samt noteringar på reglerade och oreglerade marknader i Sverige och i utlandet. Patrik har särskild erfarenhet av aktiemarknads- samt kreditmarknadsbolag, Private Equity, VC investeringar samt Seed finansiering. Patrik arbetar även med regulatoriska och aktiemarknadsrättsliga frågor som uppkommer i samband med bolagets listning på reglerade eller oreglerade marknader.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2008-

Advokatfirman Vinge, partner, 2001-2008

Dt Tomahatsu, NYC, Legal Director, 1999-2001

Price Waterhouse, Legal Director, 1993-1999

Utbildning

Lunds universitet, jur. kand., 1989

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2003-

Relaterade nyheter

MAQS legal rådgivare när NoseOption AB tar bakvägen till Nasdaq First North

MAQS Advokatbyrå har företrätt ägarna av det medicintekniska bolaget NoseOption AB i en s k omvänd försäljning...
23.04.18 Läs mer

Infralogistic fortsätter förvärvsresan - har på 21 månader förvärvat 17 bolag

Infralogistic har under fjärde kvartalet 2022 förvärvat ytterligare fem verksamheter, med en total omsättning...
23.03.02 Läs mer

MAQS biträder snabbväxande miljardkoncern inom infrastruktur

MAQS biträder den snabbväxande miljardkoncernen inom infrastruktur – Infralogistic – med omstrukturering och...
22.12.05 Läs mer

Infralogistic förvärvar Antonssons Mark & Entreprenad

Infralogistic fortsätter att utveckla sin verksamhet i Skåne, genom att förvärva Antonssons Mark &...
22.11.16 Läs mer