Om

Philip Lund biträder huvudsakligen klienter med företagsöverlåtelser och kapitalanskaffningar. Philip arbetar även löpande med bolagsrättsliga frågor kopplat till investeringsupplägg, omstruktureringar, incitamentsprogram och aktieägaravtal.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2020-

MAQS Advokatbyrå, sommarnotarie, 2019

Utbildning

Örebro universitet, juristexamen, 2020

Relaterade nyheter

MAQS biträdde foodtech-bolaget Big Akwa i kapitalanskaffning

MAQS Advokatbyrå har biträtt Big Akwa AB och dess grundare i samband med att bolaget tar in närmare 3 miljoner...
22.09.24 Läs mer

MAQS biträdde Liquid Wind när Ørsted och Liquid Wind inleder samarbete inom grönt elktrobränsle i storskaligt e-metanolprojekt i Sverige

Ørsted har ingått ett avtal med Liquid Wind AB om att förvärva en 45-procentig ägarandel i Liquid Wind AB:s e...
22.01.12 Läs mer

MAQS biträder ägarna vid försäljningen av MCR-bolagen till Vestum

MAQS Advokatbyrå var säljarnas ombud i samband med försäljningen av samtliga aktier i M.C.R. Mobile Container...
22.01.05 Läs mer

MAQS har biträtt Semcon vid förvärvet av Tedsys

Semcon är ett internationellt teknikföretag som genom att förena fysiska och digitala världar skapar...
21.10.26 Läs mer