Om

Pontus Gunnarsson är ansvarig för MAQS specialistområde Offentlig verksamhet och har omfattade erfarenhet inom exploatering, plan- och byggfrågor samt kommunalrättsliga frågor samt har erfarenhet som vd och styrelseledamot för flera kommunala bolag.

Pontus arbetar även med entreprenad-, fastighets- och miljörelaterade frågor samt med tvistelösning och försäkringsfrågor.

Pontus anlitas regelbundet som föreläsare inom området och är författare till lagkommentarer om bland annat plan- och bygglagen.

Välkommen att besöka MAQS Offentlig verksamhet för att läsa mer.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2015-

Foyen Advokatfirma, 2014-2015

Lunds kommun, chefsjurist/administrativ chef, 2008-2014

Hamilton Advokatbyrå, 2002-2008

Växjö tingsrätt och Länsrätten i Kronobergs län, tingstjänstgöring, 1999-2002

Utbildning

Lunds universitet, jur. kand., 1999

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2014-, (2005-2007)