Om

Rikard Elowson Ek har omfattande erfarenhet av att lämna rådgivning vid frågor kopplat till integritet och dataskydd och bistår löpande med rådgivning i frågor kring informationstexter och policies, tredjelandsöverföringar m.m, och tar uppdrag som externt dataskyddsombud.

Rikard lämnar löpande rådgivning till företag i arbetsrättsliga frågor såsom omstruktureringar, driftsinskränkningar, kollektivavtal, semesterrättigheter samt med att upprätta, granska och förhandla olika typer av arbetsrättsliga avtal.

Rikard har även omfattande erfarenhet att lämna rådgivning inom skatterätt i samband med incitamentsprogram, företagsöverlåtelser, omstruktureringar, skatteprocesser, skatterevisioner och i frågor relaterade till fåmansföretag.

Rikard arbetar även regelbundet med alla typer av kommersiella avtal och bolagsrätt.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2016-

Deloitte, Corporate tax consultant, 2016

Förvaltningsrätten i Malmö, tingstjänstgöring, 2013-2015

Landskrona stad, juridiska avdelning

Utbildning

Lunds universitet, jur. kand., 2012

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 2019-