Om

Salomeh Eftekhari arbetar huvudsakligen med frågor kopplat till kommersiella avtal och företagsöverlåtelser. Salomeh har även mångårig erfarenhet som ombud i olika typer av kommersiella tvister, främst i allmän domstol.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2021-

Setterwalls Advokatbyrå, biträdande jurist, 2016-2020

Södertälje tingsrätt, tingstjänstgöring, 2017-2018

Utbildning

Lunds universitet, jur. kand., 2016

University of Glasgow, studier i juridik, 2013

Övrig information

AIPPI (the Association for the Protection of Intellectual Property) Sverige: Gruppledare för patentgruppen.