Om

Sandra Andersson arbetar huvudsakligen med ärenden kopplat till företagsöverlåtelser. Sandra arbetar även med tillhörande bolagsrättsliga frågor så som omstruktureringar, kapitalanskaffningar samt styrelse- och ägarrelaterade frågor.

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2022-

Utbildning

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, juristexamen, 2022

Esade Law School, kurser i juridik, 2021

Relaterade nyheter

MAQS legal rådgivare när Confidentor blev en del av Säkra

MAQS biträdde pensions- och investeringsrådgivaren Confidentor när bolaget såldes till försäkringsmäklaren...
23.03.15 Läs mer