Om

Sofia Ekman är specialiserad inom tvistlösning och har mångårig erfarenhet som ombud i såväl nationella som internationella kommersiella tvister, både i domstol och i skiljeförfaranden. Hon har ett särskilt fokus mot sport- och eventbranschen och biträder regelbundet i tvister kopplade till avtalsrätt och idrottens särskilda regelverk.

Sofia arbetar även specialiserat inom bygg- och infrastruktur.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2018-

Göteborgs tingsrätt, tingstjänstgöring, 2017-2018

Advokatfirman Aldo, biträdande jurist, 2015-2017

Utbildning

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, juristexamen, 2015

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, studier i rättspsykologi, 2015

Medlemsskap

Young Arbitrators Sweden, 2018