Om

Susanne Edensvärd är specialiserad inom entreprenadrätt och tvistlösning. Susanne företräder löpande kunder i fastighetsrättsliga och entreprenadrättsliga förhandlingar och i tvister vid allmänna domstolar samt skiljeförfaranden.

Susanne undervisar regelbundet i avtals- och entreprenadrätt för entreprenörer, beställare och konsulter.

Expertis

CV

Erfarenhet

MAQS Advokatbyrå, 2010-

Hamilton Advokatbyrå, partner, 2001-2010

Advokatfirman Justus HB, biträdande jurist, 1994-2001

Advokatfirman Hedener & Penser, biträdande jurist, 1993-1994

Klippans tingsrätt, tingstjänstgöring,1989-1993

Utbildning

Lunds universitet, jur. kand., 1989

Medlemskap

Sveriges advokatsamfund, 1996-