Miljö

Signatur-Ce-Ma

”Vi behöver alla hjälpas åt med att arbeta för en minskad miljöpåverkan. Min uppgift är att göra det enklare för oss på MAQS att göra hållbara val”.
 
Cecilia Mårtensson, Miljöansvarig

Cecilia Mårtensson

Vi tänker långsiktigt för en hållbar miljö

Aktsamhet om den yttre miljön är av stor betydelse för MAQS verksamhet och vår trovärdighet. Våra kontor i Göteborg, Stockholm och Sundsvall är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas och arbetar löpande och aktivt för att ta ansvar för miljön. Vi gör detta genom att höja medvetenheten och kunskapen internt, och vi använder resurser och teknik på ett mer hållbart sätt. Därtill ställer vi krav på våra leverantörer.
 
Målet med vårt miljöarbete är att minimera vår negativa påverkan på miljön genom att sätta mål med särskilt fokus på att reducera förbrukningen av naturresurser och uppkomsten av avfall. Genom information och utbildning skapar vi miljömedvetenhet, engagemang och stolthet bland medarbetare och jobbar ständigt för att hitta nya sätt att förbättra det fortlöpande miljöarbetet vi bedriver på byrån.