Tillbaka

20.06.22 / Nyhet

Dags att ställa om till e-handel?

E-handeln är här för att stanna. Den pågående pandemin gör att fler och fler kan och ibland måste utöka, övergå eller i vart fall komplettera sin verksamhet med e-handel. Vad ska du tänka på, innan du sätter igång din e-handel och när den är igång?

 

Vad behövs för att ställa om till e-handel?

E-handel innebär nya kanaler och nya marknader. Du kan behöva se över avtal och dina eller andras varumärken och andra immateriella rättigheter.

 • Gå igenom avtal med leverantörer och andra partners – finns det begränsningar i din rätt att sälja eller marknadsföra? I så fall, förhandla om avtalen och kontrollera att begränsningarna är tillåtna.
 • Har du varumärkes-, design- och patentskydd på alla de geografiska marknader du behöver? Finns det begränsningar genom ditt eller andras skydd? Hantera dem i så fall.
 • Vad innebär omställningen för era andra samarbeten? Har ni de logistik- och transportsamarbeten ni behöver? Får ni ett förändrat behov av lokaler? Förhandla om de avtal ni har om det behövs.
 • Hur ser era kundvillkor ut? Se till att anpassa dem till de nya kanalerna och de nya geografiska marknaderna.
 • Välj rätt e-handelsplattform: En e-handelsplattform ska vara enkel för dig och dina kunder att använda, fungera på alla typer av enheter, ha bra funktioner och vara kostnadseffektiv. Den ska tala samma form- och varumärkesspråk som era fysiska butiker. Rätt plattform hjälper er också att uppfylla de krav som ställs för att skydda köparen.

Hur du kan lära känna din kund och anpassa din marknadsföring:

E-handel ger möjligheter att komma nära och lära känna kunden. De digitala verktygen ger oändliga möjligheter men kan också ifrågasättas integritetsmässigt. Du kan koppla ihop dina marknadsföringsinsatser i flera kanaler.

 • Sätt dig in i vad de digitala verktyg som finns innebär och vilka gränser som finns, t ex med Google Analytics och Adwords, Facebook och Instagram Marketing, med tredjeparts-cookies och liknande. Anpassa upplägget och informationen på din e-handel till de digitala verktyg du använder.
 • Sätt dig in i de regelverk, såsom konsumentregler, GDPR, regler för cookies och liknande teknik och marknadsföringsregler på alla de marknader du agerar.
 • Sätt tydliga ramar för dina marknadsföringskanaler såsom dina sociala medier och agera mot användare som inte respekterar ramarna. Ha tydliga avtal med samarbetspartners såsom sponsrade personer och influencers och se till att de förstår vad du förväntar dig av dem.

Vad innebär en internationell expansion?

E-handel gör det betydligt enklare att expandera internationellt än tidigare. Det innebär samtidigt ett krav på dig att sätta dig in i och känna till regler på många fler marknader. Detta gäller t ex:

 • Konsument- och marknadsföringsregler som kan skilja sig åt även mellan EU länder.
 • Varumärken och andra immateriella skydd. Har du skydd på alla de marknader du behöver? Finns det aktörer med liknande rättigheter som du behöver hantera?
 • E-handel innebär ökad synlighet och därmed en riskexponering för kopiering, varumärkesintrång och annat utnyttjande av dina rättigheter.

Håll koll på ändringar i regler

Det finns få områden som är under lika stor förändring som den digitala värld som e-handel tillhör. GDPR har medfört mycket arbete för e-handlare. Det har nyligen kommit nya regler för konsumentskydd, det kommer nya regler om moms, cookies och liknande teknik och för digitala tjänster. Domar i både Sverige och EU reglerar hur inlägg som görs via influencers ska vara upplagda och hur cookies får hanteras. Myndigheter och andra aktörer kommer med riktlinjer och uttalanden som inte alltid är enhetliga eller tydliga.

Det är ett pussel att lägga och den tekniska implementeringen du behöver göra kan både vara tids- och resurskrävande. Planera alltså i tid!

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner