Tillbaka

20.12.14 / Nyhet

E-handel: Bäst förberedd vinner

Över 70 % av befolkningen i Sverige e-handlade regelbundet 2019 och i år förväntas siffran vara än högre.

Med e-handel följer naturligtvis fantastiska möjligheter för marknadens aktörer och slutkunder. Men där det finns möjligheter till något gott, finns det alltför ofta även möjligheter till missbruk av den fria marknadskraften. Som tillsynsmyndighet på konkurrensrättens område har Konkurrensverket tagit sig an uppgiften att sätta just e-handeln högst upp på sin prioriteringslista över tillsynsärenden. Det har man konsekvent gjort de senaste åren – något vi tydligt sett effekten av här på MAQS. Antalet anmälningar och utredningar har ökat exponentiellt. Vissa har varit befogade, emedan andra ett resultat av missförstånd eller riktad illvilja mot en konkurrent.

Oavsett anledning så har de kommersiella krafterna inte låtit vänta på sig. Idag analyserar de flesta e-handelsbolag över alla branscher aktivt sin affärsmodell och skapar, med vår hjälp, nya kommersiellt hållbara strukturer för sin e-handel och möjligheter för att uppnå just de flöden som passar sin verksamhet bäst. Här blir juridiken ett oerhört praktisk verktyg som driver utvecklingen framåt.

Kontakta oss på MAQS Retail om du vill veta mer eller diskutera just era utmaningar och möjligheter!

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner