Tillbaka

21.11.01 / Nyhet

En andra chans för arbetsgivare som erhållit stöd från Tillväxtverket

Har du missat eller lämnat in din anmälan om avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete för sent? Då kan det lagförslag som riksdagen nu sagt ja till vara av intresse.

Lagförslaget ger nämligen arbetsgivare som missat eller lämnat in anmälan om avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete för sent, möjlighet att under vissa förutsättningar ge in en ny anmälan om avstämning till Tillväxtverket. I korthet innebär lagförslaget följande:

 • Arbetsgivare som inte har skickat in avstämningen i rätt tid kommer från och med den 1 november att få ett föreläggande om att skicka in avstämningen. Först om arbetsgivaren inte ger in anmälan efter ett sådant föreläggande, ska denne vara skyldig att betala tillbaka utbetalt preliminärt stöd.
   
 • Arbetsgivare som har blivit återbetalningsskyldig på grund av att anmälan om avstämning inkommit för sent, ges möjlighet att lämna in en ny anmälan om avstämning om preliminärt stöd under förutsättning att
   
  • det preliminära stödet har lämnats under perioden 16 mars 2020 – 30 juni 2021 och
    
  • beslutet om återkrav på grund av sen avstämning har vunnit laga kraft.

En ny anmälan om avstämning kan ges in till Tillväxtverket under perioden 1 januari – 30 april 2022.

 

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner