Tillbaka

20.11.13 / Nyhet

EU-dom - Upphovsrättsligt skyddade verk som bevismedel i domstol är inte ett upphovsrättsintrång

EU-domstolen har genom sin dom fastslagit att ett elektroniskt ingivande till domstol av ett upphovsrättsligt skyddat verk som bevismedel inte kan anses utgöra en "överföring till allmänheten" och att en domstol i detta avseende inte kan anses vara en "allmänhet".

MAQS har tidigare rapporterat om generaladvokaten Gerard Hogards slutsatser i sitt förslag till förhandsavgörande till domen som nu är fastslagen.

Elin Etéus, expert på immateriella rättigheter och Wendela Hårdemark, specialiserad mot tvistlösning inom immaterialrättsliga- och marknadsrättsliga frågor har sammanfattat den välkomnande domen i pfd-filen.

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner