Tillbaka

22.10.26 / Nyhet

Hur påverkas ditt företag av en vikande konjunktur?

Image
vind

NYHETSBREV, OKTOBER 2022

Ökad inflation, höjda räntor och en turbulent omvärld gör att många företag ställs inför förändrade förutsättningar. I den noterade miljön har aktievärden under året sjunkit kraftigt och förutsättningarna på finansieringsmarknaden har blivit tuffare. Konsumentförtroendet är på låga nivåer och antalet konkurser ökar snabbt.

Även om ditt företag inte påverkats av förändrade omvärldsfaktorer i nuläget så är det viktigt att agera i tid och identifiera såväl risker som möjligheter som kan uppstå.

Vi på MAQS Advokatbyrå får många frågor från företag som ser över sina verksamheter för att möta en vikande konjunktur. För att underlätta för våra kunder och samarbetspartners har vi här sammanställt frågor och områden som kan vara bra att ha lite extra koll på. Vi bjuder även in till ett kostnadsfritt digitalt seminarium onsdagen den 9 november kl. 08.00-09.30 där våra specialister ger tips och besvarar frågor direkt online.

ANMÄL DIG TILL WEBBINARIET HÄR!

 

Avtals- och tvistlösningsfrågor

Negativa konjunkturförändringar som kommer hastigt tenderar att kraftigt förändra förutsättningar för kommersiella samarbeten. Det finns stora fördelar både med att se över befintliga och att ta höjd för frågorna i kommande avtal.

Avtalsmoment som kan behöva omförhandlas eller i vart fall lyftas i framåt är;

 • Prisförändringsmekanismer
 • Energiklausuler – Särskild reglering kring hur förändringar i energipriser kan komma påverka priset för varor och tjänster under avtalet.
 • ”Exit"-möjligheter
 • "Constraint-klausuler” - tar höjd för omvärldssituationen och hur det kan påverka leveranser under avtalet generellt.
 • Force-Majeure

Ibland räcker inte kommersiella förhandlingar utan man måste ta hjälp för att hitta en kostnadseffektiv lösning utan rättslig process. Vad innebär medling och hur kan detta vara en möjlighet för dig som företagare? Om en lösning inte kan nås måste det ibland övervägas rättsliga förfaranden. Vilka möjligheter finns och hur ska detta utvärderas och avtalas på bästa sätt?

 

Personal

Att attrahera och behålla personal är en avgörande faktor för framgångsrika företag. Att tidigt identifiera vilka olika möjligheter ni har när tiderna är sämre skapar en trygghet och ger möjlighet till snabba, och korrekta, beslut.

Några saker att se över kan vara:

 • Med pressade marginaler kanske inte höga löner är aktuellt för att attrahera potentiella medarbetare och behålla befintlig personal? Ofta är incitamentsprogram ett attraktivt alternativ att behålla nyckelpersoner.
 • Om personalanpassningar ändå behövs? Vad gäller och hur ska vi navigera rätt?
 • MBL-förhandlingar om personalnedskärningar – hur går de till? Vilka underlag och förberedelser behövs och hur snabbt kan man blir klar?
 • Hur fungerar de nya turordningsreglerna i LAS och vad gäller om vi har kollektivavtal?
 • Kan vi sänka löner eller reducera arbetstiden och vad innebär de nya LAS-reglerna om hyvling?

 

Obeståndsfrågor

Den ekonomiska verkligheten i lågkonjunktur kan snabbt komma att påverka dig och din verksamhet oavsett om det är ditt företag, din kund eller din leverantör som drabbas. Det kan vara avgörande för din verksamhet att ni i tid tagit fram konkreta handlingsplaner och bra analys- och beslutsunderlag.

Konkurs och rekonstruktion

Bolag med en sund verksamhet men som på grund av yttre omständigheter hamnat i ekonomisk kris kan ansöka om företagsrekonstruktion. Finns inte förutsättningar för en rekonstruktion kan det bli nödvändigt med konkurs. Inför en konkurs finns det flera åtgärder som kan vidtas för att mildra de negativa effekterna.

När konkursen är ett faktum

Vilka rättigheter har du när din kund, hyresgäst, leverantör eller affärspartner har gått i konkurs och obetalda fakturor eller ej levererade varor finns? Vi kan förklara hur regelverket fungerar och vilka olika alternativ som finns.

Agerande kring personligt betalningsansvar av bolagets skulder

Rätt agerande innan och vid obestånd minimerar riskerna för personligt betalningsansvar för styrelse och VD.

 

Hyres- och lokalfrågor

Konjunkturen i Sverige påverkar även gällande hyresavtal. Bland annat innebär den höga inflationen kraftigt höjda hyror för många hyresgäster efter årsskiftet.

Här kommer några tips att ta med sig:

 • Se över lokalhyresavtal utifrån bedömda ekonomiska effekter på verksamheten? Vad är våra möjligheter att omlokalisera? Finns möjligheter till andrahandsuthyrning?
 • Som hyresgäst är det klokt att se över klausuler för gemensamhetskostnader och andra ersättningar som inte är till beloppet bestämda för att försöka förutspå sitt framtida ekonomiska åtagande.
 • En sviktande konjunktur kommer sannolikt även att påverka rådande marknadshyror och medföra en ökning av antalet villkorsuppsägningar, i synnerhet från hyresgästsidan. Vad gäller?

 

Om du har andra frågor är du alltid varmt välkommen att kontakta oss! Vi finns här för dig i såväl med som motvind och tillsammans kan vi lösa många utmaningar.

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner