Tillbaka

23.03.02 / Nyhet

Infralogistic fortsätter förvärvsresan - har på 21 månader förvärvat 17 bolag

Infralogistic har under fjärde kvartalet 2022 förvärvat ytterligare fem verksamheter, med en total omsättning om ca 578 MSEK under det bokslutsår som föregick förvärven. De förvärvade verksamheterna är Antonssons Mark & Entreprenad, EAG Rental, EAG Entreprenad, Gävle Grävteknik och Steffes Schakt.

På 21 månader har Infralogistic-koncernen förvärvat totalt 17 bolag. MAQS M&A-team har företrätt köparen vid samtliga dessa 17 förvärv, under ledning av Lovisa Elardt och Patrik Gustafsson Sonne.

Infralogistic är en bolagsgrupp, vars företag drivs självständigt och som del av en gemensam grupp, vilken erbjuder marknaden helhetslösningar inom infrastrukturlogistik. Infralogistic har en tydlig förvärvsstrategi kombinerat med organisk tillväxt för att bli en optimal leverantör på varje vald lokal marknad.

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner