Tillbaka

22.11.16 / Nyhet

Infralogistic förvärvar Antonssons Mark & Entreprenad

Infralogistic fortsätter att utveckla sin verksamhet i Skåne, genom att förvärva Antonssons Mark & Entreprenad AB (”Antonssons”). Antonssons är ett lokalt mark- och anläggningsföretag med 89 medarbetare. Antonssons har verkat i branschen sedan 2003 och är verksamt i Skåne med utgångspunkt i Ystad.

Den förvärvade verksamheten omsätter 2022 cirka 260 miljoner kronor.

MAQS har biträtt Infralogistic i samband med förvärvet, huvudsakligen genom Lovisa Elardt, Patrik Gustafsson-Sonne och Richard Fiskesund.

Kontaktpersoner