Tillbaka

22.01.10 / Nyhet

Infralogistic förvärvar Avfallspartner Sverige AB

Infralogistic etablerar sig i Östergötland genom att förvärva Avfallspartner Sverige AB, som tillhandahåller tjänstebaserade lösningar inom hantering av återvinning och förorenade massor och produkter.

MAQS har biträtt Infralogistic i förvärvet, huvudsakligen genom Lovisa Elardt, Patrik Gustafsson-Sonne och Aleksander Källkvist.

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner