Tillbaka

21.10.01 / Nyhet

MAQS biträdde Agrivind i försäljningen av Kattegatt Offshore

Macquaries Green Investment Group (GIG) har förvärvat rättigheterna till den havsbaserade vindkraftsparken Kattegatt Offshore utanför Falkenberg från Agrivind.

Kattegatt Offshore är ett av tre godkända havsbaserade vindkraftsprojekt i Sverige. Vindkraftsparken bedöms kunna producera tillräckligt med el för att försörja 95 000 bostäder och minska de svenska koldioxidutsläppen med upp till 49 000 ton per år när den tas i fullt bruk.

Agrivind är en pionjär inom vindkraft och har etablerat vindkraftverk främst i södra Sverige, men också i bergsområdena i norra Sverige. Agrivinds grundare Lennart Blomgren och Anders Schönborg var tidigt ute med att se potentialen med havsbaserade vindkraftverk. Arbetet med att utveckla Kattegatt Offshore har pågått i 15 år.

GIG, som är en specialiserad investerare inom grön infrastruktur, kommer att fortsätta att utveckla vindkraftsparken Kattegatt Offshore med stöd av Wind Sweden.

 

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner