Tillbaka

22.09.24 / Nyhet

MAQS biträdde foodtech-bolaget Big Akwa i kapitalanskaffning

MAQS Advokatbyrå har biträtt Big Akwa AB och dess grundare i samband med att bolaget tar in närmare 3 miljoner kronor i en såddrunda från Almi Invest, Sparbanksstiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse och privata investerare. Kapitalanskaffningen är ett första led i bolagets satsning på att etablera en landbaserad fiskodling i industriell skala i Västernorrland.

Foodtech

Härnösandsbaserade Big Akwa är ett företag inom industriell foodtech som har utvecklat ett affärskoncept som bygger på fiskodling på land i en innovativ, industriell symbios med pappers- och massabruk. Affärsmodellen går ut på att använda den spillvärme som genereras från pappersindustrier till att värma upp vatten i fiskodlingar till optimala temperaturer som garanterar snabbare och mer stabil fiskväxt samt lägre energianvändning. Fiskodlingarna producerar i sin tur "smutsigt vatten" som kan göda de bakterier som pappersindustrier använder i sin reningsprocess. På så sätt skapas en symbios mellan två industrier samtidigt som deras respektive klimatavtryck kraftigt kan reduceras.

Den planerade odlingsanläggningen är tänkt att bestå av tre bassänger som tillsammans kommer att kunna producera omkring 3 000 ton hållbart framtagen fisk om året. Målsättningen är att produkten ska finnas på marknaden år 2025.

Utöver fiskodlingen siktar Big Akwa även på att producera hållbart protein ämnat som livsmedel för människor och djur genom att tillvarata industriavfall såsom spillvärme, syrgas och näringsämnen ur lakvatten.

MAQS team bestod av Magdalena Persson, Anders Eriksson, Philip Lund och Isabella Pöhner Hörnestig.

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner