Tillbaka

22.01.12 / Nyhet

MAQS biträdde Liquid Wind när Ørsted och Liquid Wind inleder samarbete inom grönt elktrobränsle i storskaligt e-metanolprojekt i Sverige

Ørsted har ingått ett avtal med Liquid Wind AB om att förvärva en 45-procentig ägarandel i Liquid Wind AB:s e-metanolprojekt FlagshipONE.

FlagshipONE är ett utvecklingsprojekt i sent skede och skulle kunna bli världens första storskaliga e-metanolprojekt. Liquid Wind AB planerar att etablera en rad anläggningar runt om i Sverige för att fasa ut fossila bränslen inom sjöfartssektorn, varav FlagshipONE blir den första.

FlagshipONE kommer att ha en elektrolysator med en kapacitet på omkring 70 MW och förväntas producera 50 000 ton e-metanol per år av förnybar vätgas och biogent CO₂. Tekniken innebär att förnybar el från ny vindkraft och koldioxid omvandlas till fartygsbränsle. Grön vätgas genereras från vindkraften och kombineras med återanvänd biogen koldioxid från kraftvärmeanläggning Hörneborgsverket i Örnsköldsvik där även FlagshipONE kommer att ligga.

Ørsted och Liquid Wind AB förväntas driftsätta FlagshipONE under 2024, med förbehåll för slutligt investeringsbeslut som kan komma redan i år.

Liquid Wind är ett Power-to-Fuel-bolag som arbetar för en hållbar värld. Liquid Winds fokus är att utveckla, finansiera, bygga och driva anläggningar för produktion av e-metanol, för att påskynda övergången till koldioxidneutral marin och transport. Anläggningarna kommer att producera ett koldioxidneutralt flytande bränsle och på så sätt kan Liquid Wind erbjuda sina kunder en möjlighet att snabbare uppnå sina hållbarhetsmål. Liquid Wind är baserat i Göteborg. 2021 utsågs Liquid Wind till en av de fem bästa energi-startupföretagen globalt av StartUs Insights.

Ørsted utvecklar, bygger och driver havsbaserade vindkraftsparker, både landbaserade och havsbaserade, solcellsparker, energilagringsanläggningar, och bioenergianläggningar, och förser kunder med sina energiprodukter. Ørsted rankas som världens mest hållbara energibolag i Corporate Knights index för 2021 över de 100 mest hållbara företagen i världen och uppmärksammas på CDP:s A-lista som en global ledare för klimatåtgärder. Bolagets huvudkontor finns i Danmark och Ørsted sysselsätter 6 672 anställda.

MAQS team bestod av Mikael Kowal, som leder MAQS branschgrupp Renewables, samt Philip Lund.

Relaterade nyheter

Kontaktpersoner